Tin tuyển dụng

Do nhu cầu mở rộng thị trường, Công ty cần tuyển
Hữu Từ
(Chăm sóc khách hàng)
Thái Sơn
(Hỗ trợ kỹ thuật)
Are you visiting the website by mobile?
Please click on the number to call us quickly.